• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: שולחנות צד

  24 מוצרים
  • שולחן צד דגם PIERO
   מחיר רגיל
   370 ₪
   מחיר מבצע
   370 ₪
   מחיר רגיל
   370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   830 ₪
   מחיר מבצע
   830 ₪
   מחיר רגיל
   830 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם LOGAN
   LOGAN SIDE TABLE BODY (7410712051886)
   מחיר רגיל
   2,750 ₪
   מחיר מבצע
   2,750 ₪
   מחיר רגיל
   2,750 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם BRITA
   BRITA SIDE TABLE MARBLE (7410721587374)
   מחיר רגיל
   2,690 ₪
   מחיר מבצע
   2,690 ₪
   מחיר רגיל
   2,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם DIAMOND PURE
   DIAMOND PURE SIDE TABLE (7410718376110)
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר מבצע
   900 ₪
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם CARBON
   CARBON SIDE TABLE (7410716934318)
   מחיר רגיל
   1,710 ₪
   מחיר מבצע
   1,710 ₪
   מחיר רגיל
   1,710 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד עם רגלי עץ דגם LORENTA
   LORENTA SIDE TABLE WOODEN LEG (7410715001006)
   מחיר רגיל
   1,100 ₪
   מחיר מבצע
   1,100 ₪
   מחיר רגיל
   1,100 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם VENERA
   VENERA SIDE TABLE (7410713657518)
   מחיר רגיל
   690 ₪
   מחיר מבצע
   690 ₪
   מחיר רגיל
   690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם BRAN COSMOS
   שולחן צד דגם BRAN COSMOS (7410709233838)
   מחיר רגיל
   1,410 ₪
   מחיר מבצע
   1,410 ₪
   מחיר רגיל
   1,410 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם ADEL NATURAL WALNUT
   ADEL SIDE TABLE (NATURAL WALNUT) (7400335802542)
   מחיר רגיל
   1,360 ₪
   מחיר מבצע
   1,360 ₪
   מחיר רגיל
   1,360 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם AMON
   AMON SIDE TABLE (7400334721198)
   מחיר רגיל
   1,930 ₪
   מחיר מבצע
   1,930 ₪
   מחיר רגיל
   1,930 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם BRAN
   BRAN SIDE TABLE (7400330199214)
   מחיר רגיל
   1,410 ₪
   מחיר מבצע
   1,410 ₪
   מחיר רגיל
   1,410 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם DIAMOND
   DIAMOND SIDE TABLE (7400313913518)
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר מבצע
   900 ₪
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם GOLD
   GOLD SIDE TABLE (7400303853742)
   מחיר רגיל
   1,110 ₪
   מחיר מבצע
   1,110 ₪
   מחיר רגיל
   1,110 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם HECTOR
   HECTOR SIDE TABLE (7400297857198)
   מחיר רגיל
   820 ₪
   מחיר מבצע
   820 ₪
   מחיר רגיל
   820 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם KOKE
   KOKE SIDE TABLE (7400296579246)
   מחיר רגיל
   870 ₪
   מחיר מבצע
   870 ₪
   מחיר רגיל
   870 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם LILI
   LILITH SIDE TABLE (7400285634734)
   מחיר רגיל
   2,920 ₪
   מחיר מבצע
   2,920 ₪
   מחיר רגיל
   2,920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם LORI
   LORI SIDE TABLE (7400281014446)
   מחיר רגיל
   2,780 ₪
   מחיר מבצע
   2,780 ₪
   מחיר רגיל
   2,780 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם MATILDA
   MATILDA SIDE TABLE (7400269545646)
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר מבצע
   1,000 ₪
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם MIXX WALNUT
   MIXX SIDE TABLE WALNUT (7400265253038)
   מחיר רגיל
   680 ₪
   מחיר מבצע
   680 ₪
   מחיר רגיל
   680 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם NUNA
   NUNA SIDE TABLE (7400260829358)
   מחיר רגיל
   2,220 ₪
   מחיר מבצע
   2,220 ₪
   מחיר רגיל
   2,220 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם PAN
   PAN SIDE TABLE (7400255488174)
   מחיר רגיל
   1,920 ₪
   מחיר מבצע
   1,920 ₪
   מחיר רגיל
   1,920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם RIENA MOONSTONE ARIZONA OAK
   RIENA SIDE TABLE MOONSTONE ARIZONA OAK (7400246739118)
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר מבצע
   730 ₪
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שולחן צד דגם VALENTIN
   VALENTIN SIDE TABLE (7400237858990)
   מחיר רגיל
   930 ₪
   מחיר מבצע
   930 ₪
   מחיר רגיל
   930 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out