• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: ‫ספות דו מושביות‬

  33 מוצרים
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם BELLA
   BELLA 2 SEATER SOFA BED (7400332656814)
   מחיר רגיל
   4,040 ₪
   מחיר מבצע
   4,040 ₪
   מחיר רגיל
   4,040 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם MADRID
   MADRID 2 SEATER SOFA (7400275280046)
   מחיר רגיל
   3,950 ₪
   מחיר מבצע
   3,950 ₪
   מחיר רגיל
   3,950 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם FELIS
   FELIS 2 SEATER SOFA BED (7400312209582)
   מחיר רגיל
   3,900 ₪
   מחיר מבצע
   3,900 ₪
   מחיר רגיל
   3,900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם PIERO
   מחיר רגיל
   3,900 ₪
   מחיר מבצע
   3,900 ₪
   מחיר רגיל
   3,900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   4,350 ₪
   מחיר מבצע
   4,350 ₪
   מחיר רגיל
   4,350 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית עם כרית דגם ARORA
   מחיר רגיל
   5,030 ₪
   מחיר מבצע
   5,030 ₪
   מחיר רגיל
   5,030 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם ARORA
   מחיר רגיל
   4,350 ₪
   מחיר מבצע
   4,350 ₪
   מחיר רגיל
   4,350 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם BRITA
   מחיר רגיל
   6,200 ₪
   מחיר מבצע
   6,200 ₪
   מחיר רגיל
   6,200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה מיני דו מושבית דגם NADIA
   NADIA MINI 2 SEATER GK 6711 AR:BLACK (7410706481326)
   מחיר רגיל
   3,180 ₪
   מחיר מבצע
   3,180 ₪
   מחיר רגיל
   3,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם NOVA
   NOVA 2 SEATER GK1924 K452125/1908 BLACK (7410704515246)
   מחיר רגיל
   3,530 ₪
   מחיר מבצע
   3,530 ₪
   מחיר רגיל
   3,530 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם LIKYA
   LIKYA 2 SEATER G1982/KR2:2024/K45:2161 WALNUT (7410702876846)
   מחיר רגיל
   4,840 ₪
   מחיר מבצע
   4,840 ₪
   מחיר רגיל
   4,840 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם LORENTA
   LORENTA 2 SEATER (7410701074606)
   מחיר רגיל
   5,880 ₪
   מחיר מבצע
   5,880 ₪
   מחיר רגיל
   5,880 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם CARBON
   CARBON 2 SEATER SOFA BED (7405681803438)
   מחיר רגיל
   5,210 ₪
   מחיר מבצע
   5,210 ₪
   מחיר רגיל
   5,210 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם RIVIERA
   RIVIERA 2 SEATER SOFA (7405667418286)
   מחיר רגיל
   4,580 ₪
   מחיר מבצע
   4,580 ₪
   מחיר רגיל
   4,580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם VENERA
   VENERA 2 SEATER SOFA BED (7405639893166)
   מחיר רגיל
   4,850 ₪
   מחיר מבצע
   4,850 ₪
   מחיר רגיל
   4,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים עם ארגז אחסון דגם LOFT
   LOFT 2 SEATER SOFA BED WITH CHEST (7400339210414)
   מחיר רגיל
   2,600 ₪
   מחיר מבצע
   2,600 ₪
   מחיר רגיל
   2,600 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם BIANCA
   BIANCA 2 SEATER SOFA BED (7400331477166)
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר מבצע
   4,370 ₪
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם CARLINO
   CARLINO 2 SEATER SOFA (7400329412782)
   מחיר רגיל
   4,540 ₪
   מחיר מבצע
   4,540 ₪
   מחיר רגיל
   4,540 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים עם ארגז אחסון דגם CLARISSA
   CLARISSA 2 SEATER SOFA BED WITH CHEST (7400321286318)
   מחיר רגיל
   3,590 ₪
   מחיר מבצע
   3,590 ₪
   מחיר רגיל
   3,590 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם DIAMOND
   DIAMOND 2 SEATER SOFA BED (7400316731566)
   מחיר רגיל
   5,940 ₪
   מחיר מבצע
   5,940 ₪
   מחיר רגיל
   5,940 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם LARINA
   LARINA 2 SEATER SOFA BED (7400295137454)
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר מבצע
   3,580 ₪
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם LOGAN
   LOGAN 2 SEATER SOFA (7400283865262)
   מחיר רגיל
   6,650 ₪
   מחיר מבצע
   6,650 ₪
   מחיר רגיל
   6,650 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם LOUNGE
   LOUNGE 2 SEATER SOFA (7400278065326)
   מחיר רגיל
   6,170 ₪
   מחיר מבצע
   6,170 ₪
   מחיר רגיל
   6,170 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם LUNA
   LUNA 2 SEATER SOFA (7400276492462)
   מחיר רגיל
   4,790 ₪
   מחיר מבצע
   4,790 ₪
   מחיר רגיל
   4,790 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם MARISSA
   MARISSA 2 SEATER SOFA (7400274460846)
   מחיר רגיל
   4,650 ₪
   מחיר מבצע
   4,650 ₪
   מחיר רגיל
   4,650 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם MARVIN
   MARVIN 2 SEATER SOFA BED (165 CM) (7400273969326)
   מחיר רגיל
   4,830 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 4,830 ₪
   מחיר רגיל
   4,830 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם MATILDA
   MATILDA 2 SEATER SOFA (7400271872174)
   מחיר רגיל
   5,880 ₪
   מחיר מבצע
   5,880 ₪
   מחיר רגיל
   5,880 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם MAYER
   MAYER 2 SEATER SOFA BED (7400267645102)
   מחיר רגיל
   2,550 ₪
   מחיר מבצע
   2,550 ₪
   מחיר רגיל
   2,550 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם MONARCH PRIME
   MONARCH PRIME 2 SEATER SOFA BED (7400264958126)
   מחיר רגיל
   5,330 ₪
   מחיר מבצע
   5,330 ₪
   מחיר רגיל
   5,330 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה דו מושבית דגם OLIVIA
   OLIVIA 2 SEATER SOFA (7400260468910)
   מחיר רגיל
   4,890 ₪
   מחיר מבצע
   4,890 ₪
   מחיר רגיל
   4,890 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם PARMA
   PARMA 2 SEATER SOFA BED (7400254963886)
   מחיר רגיל
   3,120 ₪
   מחיר מבצע
   3,120 ₪
   מחיר רגיל
   3,120 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם RAVENNA
   RAVENNA 2 SEATER SOFA BED (7400251850926)
   מחיר רגיל
   3,420 ₪
   מחיר מבצע
   3,420 ₪
   מחיר רגיל
   3,420 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספה-מיטה, 2 מושבים דגם SANTE
   SANTE 2 SEATER SOFA BED (7400245559470)
   מחיר רגיל
   3,700 ₪
   מחיר מבצע
   3,700 ₪
   מחיר רגיל
   3,700 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out