• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: מזנונים

  24 מוצרים
  • מזנון דגם LARINA
   LARINA CONSOLE (7400294711470)
   מחיר רגיל
   2,210 ₪
   מחיר מבצע
   2,210 ₪
   מחיר רגיל
   2,210 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם ARORA
   מחיר רגיל
   1,920 ₪
   מחיר מבצע
   1,920 ₪
   מחיר רגיל
   1,920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם PIERO
   מחיר רגיל
   1,370 ₪
   מחיר מבצע
   1,370 ₪
   מחיר רגיל
   1,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   2,360 ₪
   מחיר מבצע
   2,360 ₪
   מחיר רגיל
   2,360 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם LOUISA AIR
   מחיר רגיל
   2,720 ₪
   מחיר מבצע
   2,720 ₪
   מחיר רגיל
   2,720 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון עם זכוכית דגם LOGAN
   LOGAN SIDEBOARD BODY (7410711101614)
   מחיר רגיל
   9,180 ₪
   מחיר מבצע
   9,180 ₪
   מחיר רגיל
   9,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם LORENTA
   LORENTA SIDEBOARD (7410714378414)
   מחיר רגיל
   4,140 ₪
   מחיר מבצע
   4,140 ₪
   מחיר רגיל
   4,140 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מיני מזנון דגם BRITA
   BRITA MINI SIDEBOARD (7410719260846)
   מחיר רגיל
   3,450 ₪
   מחיר מבצע
   3,450 ₪
   מחיר רגיל
   3,450 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם BRITA
   BRITA SIDEBOARD (7410719195310)
   מחיר רגיל
   4,200 ₪
   מחיר מבצע
   4,200 ₪
   מחיר רגיל
   4,200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם CARBON
   CARBON SIDEBOARD (7410715689134)
   מחיר רגיל
   3,910 ₪
   מחיר מבצע
   3,910 ₪
   מחיר רגיל
   3,910 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם VENERA
   VENERA SIDEBOARD (7410712871086)
   מחיר רגיל
   2,510 ₪
   מחיר מבצע
   2,510 ₪
   מחיר רגיל
   2,510 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם NOVA
   NOVA SIDEBOARD (7410719850670)
   מחיר רגיל
   2,020 ₪
   מחיר מבצע
   2,020 ₪
   מחיר רגיל
   2,020 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם NOVA 180 CM
   NOVA SIDEBOARD 180 CM (7410719883438)
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר מבצע
   1,850 ₪
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם DIAMOND PURE
   DIAMOND PURE SIDEBOARD (7410718113966)
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר מבצע
   4,370 ₪
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם MAYER
   MAYER CONSOLE (7400338358446)
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר מבצע
   1,380 ₪
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם CLARA
   CLARA CONSOLE (7400322990254)
   מחיר רגיל
   1,710 ₪
   מחיר מבצע
   1,710 ₪
   מחיר רגיל
   1,710 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם DIAMOND
   DIAMOND CONSOLE (7400315617454)
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר מבצע
   4,370 ₪
   מחיר רגיל
   4,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם GOLD
   GOLD CONSOLE (7400304836782)
   מחיר רגיל
   3,920 ₪
   מחיר מבצע
   3,920 ₪
   מחיר רגיל
   3,920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם HECTOR
   HECTOR CONSOLE (7400299167918)
   מחיר רגיל
   2,560 ₪
   מחיר מבצע
   2,560 ₪
   מחיר רגיל
   2,560 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם LIKYA
   LIKYA CONSOLE (7400288714926)
   מחיר רגיל
   2,490 ₪
   מחיר מבצע
   2,490 ₪
   מחיר רגיל
   2,490 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם MATILDA
   MATILDA CONSOLE (7400271642798)
   מחיר רגיל
   4,820 ₪
   מחיר מבצע
   4,820 ₪
   מחיר רגיל
   4,820 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם RAVENNA
   RAVENNA CONSOLE (7400251719854)
   מחיר רגיל
   2,410 ₪
   מחיר מבצע
   2,410 ₪
   מחיר רגיל
   2,410 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם RIENA
   RIENA CONSOLE (7400247558318)
   מחיר רגיל
   2,960 ₪
   מחיר מבצע
   2,960 ₪
   מחיר רגיל
   2,960 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזנון דגם VALENTIN
   VALENTIN CONSOLE (7400239464622)
   מחיר רגיל
   3,840 ₪
   מחיר מבצע
   3,840 ₪
   מחיר רגיל
   3,840 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out