• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: LOVA

  57 מוצרים
  • בסיס דגם LOVA MYDOS
   MYDOS BASE (7457025032444)
   מחיר רגיל
   940 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 940 ₪
   מחיר רגיל
   940 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן NEW DREAM STAR
   LOVA YATAK NEW DREAM STAR BED (7400201945262)
   מחיר רגיל
   950 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 950 ₪
   מחיר רגיל
   950 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA ASOS
   ASOS HEADBOARD (7400333443246)
   מחיר רגיל
   660 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 660 ₪
   מחיר רגיל
   660 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס דגם LOVA ILION
   ILION BASE (7456571588860)
   מחיר רגיל
   1,590 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,590 ₪
   מחיר רגיל
   1,590 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA IDA
   IDA (7400296906926)
   מחיר רגיל
   460 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 460 ₪
   מחיר רגיל
   460 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן HONEYCOMB COMFORT
   LOVA YATAK HONEYCOMB COMFORT MATTRESS (7400296939694)
   מחיר רגיל
   3,250 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,250 ₪
   מחיר רגיל
   3,250 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן AMERICAN MASTER
   LOVA YATAK AMERICAN MASTER MATTRESS (7400335016110)
   מחיר רגיל
   4,180 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 4,180 ₪
   מחיר רגיל
   4,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן VIVIANA
   LOVA YATAK VIVIANA MATTRESS (7400236122286)
   מחיר רגיל
   7,300 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 7,300 ₪
   מחיר רגיל
   7,300 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA PARION
   PARION HEADBOARD (7456645316860)
   מחיר רגיל
   530 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 530 ₪
   מחיר רגיל
   530 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס LOVA YOUNG STAR PINK 8126
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,690 ₪
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • סט מצעים דגם RISUS
   מחיר רגיל
   580 ₪
   מחיר מבצע
   580 ₪
   מחיר רגיל
   580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • סט מצעים דגם CUTE
   מחיר רגיל
   320 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 260 ₪
   מחיר רגיל
   260 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • סט מצעים דגם YELLOW ROSE
   מחיר רגיל
   320 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 260 ₪
   מחיר רגיל
   260 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מגן מזרן (עמיד למים) דגם WATERPROOF
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 200 ₪
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA YOUNG STAR PINK 8126
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 500 ₪
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס LOVA YOUNG STAR LIGHT BLUE 8127
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,690 ₪
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס דגם LOVA RELAX
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,850 ₪
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA YOUNG STAR LIGHT BLUE 8127
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 500 ₪
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA RELAX
   מחיר רגיל
   600 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 600 ₪
   מחיר רגיל
   600 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR LIGHT BLUE 8127
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR PINK 8126
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס LOVA YATAK YOUNG STAR DARK BLUE 8112
   LOVA YATAK YOUNG STAR BASE DARK BLUE (7400234844334)
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,690 ₪
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA YOUNG STAR DARK BLUE 8112
   LOVA YATAK YOUNG STAR HEADBOARD DARK BLUE (7400235040942)
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 500 ₪
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס LOVA YOUNG STAR GREY 8100
   LOVA YATAK YOUNG STAR BASE GREY (7400234909870)
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,690 ₪
   מחיר רגיל
   1,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA YOUNG STAR GREY 8100
   LOVA YATAK YOUNG STAR HEADBOARD GREY (7400235139246)
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 500 ₪
   מחיר רגיל
   500 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן SOFT TOUCH COMFORT
   LOVA YATAK SOFT TOUCH COMFORT MATTRESS (7424020611246)
   מחיר רגיל
   4,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 4,690 ₪
   מחיר רגיל
   4,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן GOLD
   LOVA YATAK GOLD MATTRESS (7400337309870)
   מחיר רגיל
   3,370 ₪
   מחיר מבצע
   3,370 ₪
   מחיר רגיל
   3,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן ALGUA WELLNESS
   LOVA YATAK ALGUA WELLNESS MATTRESS (7400335474862)
   מחיר רגיל
   1,320 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,320 ₪
   מחיר רגיל
   1,320 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן AMOUR
   AMOUR MATTRESS (7400334655662)
   מחיר רגיל
   3,080 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,080 ₪
   מחיר רגיל
   3,080 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן BEYOND DREAM
   BEYOND DREAM (7400331641006)
   מחיר רגיל
   1,940 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,940 ₪
   מחיר רגיל
   1,940 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן DIAMOND
   LOVA YATAK DIAMOND BED (7400313815214)
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר מבצע
   3,580 ₪
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LEXIA
   LOVA YATAK LEXIA MATTRESS (7400291598510)
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,010 ₪
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LIFE PEDIC
   LOVA YATAK LIFE PEDIC MATTRESS (7400291500206)
   מחיר רגיל
   1,770 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,770 ₪
   מחיר רגיל
   1,770 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LUXEMBOURG
   LOVA YATAK LUXEMBOURG MATTRESS (7400275738798)
   מחיר רגיל
   1,810 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,810 ₪
   מחיר רגיל
   1,810 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן STRESS LOW
   LOVA YATAK STRESS LOW MATTRESS (7400242184366)
   מחיר רגיל
   3,650 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,650 ₪
   מחיר רגיל
   3,650 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן NEW THERAPY COIL
   LOVA YATAK NEW THERAPY COIL MATTRESS (7400241954990)
   מחיר רגיל
   1,660 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,660 ₪
   מחיר רגיל
   1,660 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן VISCO PRIME
   LOVA YATAK VISCO PRIME MATTRESS (7400236417198)
   מחיר רגיל
   3,880 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,880 ₪
   מחיר רגיל
   3,880 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR GREY 8100
   LOVA YATAK YOUNG STAR GREY MATTRESS (7400234811566)
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR DARK BLUE 8112
   LOVA YATAK YOUNG STAR DARK BLUE MATTRESS (7400234746030)
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס דגם LOVA ODEON
   ODEON BASE (7456630866172)
   מחיר רגיל
   2,140 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 2,140 ₪
   מחיר רגיל
   2,140 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • בסיס דגם LOVA HELEN
   HELEN BASE (7456520700156)
   מחיר רגיל
   2,310 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 2,310 ₪
   מחיר רגיל
   2,310 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA ARTEMIS
   ARTEMIS HEADBOARD 160 CM (7400333869230)
   מחיר רגיל
   820 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 820 ₪
   מחיר רגיל
   820 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LOVA CHARLOTTE
   LOVA YATAK CHARLOTTE MATTRESS (7400326529198)
   מחיר רגיל
   5,850 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 5,850 ₪
   מחיר רגיל
   5,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA LUCCA
   LOVA YATAK LUCCA HEADBOARD (7400277278894)
   מחיר רגיל
   960 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 960 ₪
   מחיר רגיל
   960 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA MIRA
   MIRA (7400266105006)
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 670 ₪
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מיטה LOVA YATAK MOENA ROYAL
   LOVA YATAK MOENA ROYAL BASE AND HEADBOARD SET (7400265154734)
   מחיר רגיל
   9,040 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 9,040 ₪
   מחיר רגיל
   9,040 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA PEGAI
   PEGAI (7400254013614)
   מחיר רגיל
   930 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 930 ₪
   מחיר רגיל
   930 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • LOVA YATAK SERRA BEIGE THROW - DOUBLE
   LOVA YATAK SERRA BEIGE BLANKET (7400244150446)
   מחיר רגיל
   90 ₪
   מחיר מבצע
   90 ₪
   מחיר רגיל
   90 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • LOVA YATAK SERRA GREY THROW
   LOVA YATAK SERRA GREY BLANKET (7400244019374)
   מחיר רגיל
   90 ₪
   מחיר מבצע
   90 ₪
   מחיר רגיל
   90 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ראש מיטה דגם LOVA VENUS
   VENUS HEADBOARD (7400237039790)
   מחיר רגיל
   560 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 560 ₪
   מחיר רגיל
   560 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כירת דגם VISCO ACTIVE
   LOVA YATAK VISCO ACTIVE (7400236646574)
   מחיר רגיל
   280 ₪
   מחיר מבצע
   280 ₪
   מחיר רגיל
   280 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO ANATOMY
   LOVA YATAK VISCO ANATOMY (7400236613806)
   מחיר רגיל
   250 ₪
   מחיר מבצע
   250 ₪
   מחיר רגיל
   250 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO BACK
   LOVA YATAK VISCO BACK (7400236581038)
   מחיר רגיל
   190 ₪
   מחיר מבצע
   190 ₪
   מחיר רגיל
   190 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO BASIC
   LOVA YATAK VISCO BASIC (7400236515502)
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר מבצע
   200 ₪
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO PROMO
   LOVA YATAK VISCO PROMO (7400236351662)
   מחיר רגיל
   120 ₪
   מחיר מבצע
   120 ₪
   מחיר רגיל
   120 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO REFLU
   LOVA YATAK VISCO REFLU (7400236318894)
   מחיר רגיל
   580 ₪
   מחיר מבצע
   580 ₪
   מחיר רגיל
   580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • כרית דגם VISCO WAY
   LOVA YATAK VISCO WAY (7400236187822)
   מחיר רגיל
   130 ₪
   מחיר מבצע
   130 ₪
   מחיר רגיל
   130 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out