• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: ‫מזרנים‬

  21 מוצרים
  • מזרן NEW DREAM STAR
   LOVA YATAK NEW DREAM STAR BED (7400201945262)
   מחיר רגיל
   950 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 950 ₪
   מחיר רגיל
   950 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן HONEYCOMB COMFORT
   LOVA YATAK HONEYCOMB COMFORT MATTRESS (7400296939694)
   מחיר רגיל
   3,250 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,250 ₪
   מחיר רגיל
   3,250 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן AMERICAN MASTER
   LOVA YATAK AMERICAN MASTER MATTRESS (7400335016110)
   מחיר רגיל
   4,180 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 4,180 ₪
   מחיר רגיל
   4,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן VIVIANA
   LOVA YATAK VIVIANA MATTRESS (7400236122286)
   מחיר רגיל
   7,300 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 7,300 ₪
   מחיר רגיל
   7,300 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR LIGHT BLUE 8127
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR PINK 8126
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן SOFT TOUCH COMFORT
   LOVA YATAK SOFT TOUCH COMFORT MATTRESS (7424020611246)
   מחיר רגיל
   4,690 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 4,690 ₪
   מחיר רגיל
   4,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן GOLD
   LOVA YATAK GOLD MATTRESS (7400337309870)
   מחיר רגיל
   3,370 ₪
   מחיר מבצע
   3,370 ₪
   מחיר רגיל
   3,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן ALGUA WELLNESS
   LOVA YATAK ALGUA WELLNESS MATTRESS (7400335474862)
   מחיר רגיל
   1,320 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,320 ₪
   מחיר רגיל
   1,320 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן AMOUR
   AMOUR MATTRESS (7400334655662)
   מחיר רגיל
   3,080 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,080 ₪
   מחיר רגיל
   3,080 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן BEYOND DREAM
   BEYOND DREAM (7400331641006)
   מחיר רגיל
   1,940 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,940 ₪
   מחיר רגיל
   1,940 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LOVA CHARLOTTE
   LOVA YATAK CHARLOTTE MATTRESS (7400326529198)
   מחיר רגיל
   5,850 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 5,850 ₪
   מחיר רגיל
   5,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן DIAMOND
   LOVA YATAK DIAMOND BED (7400313815214)
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר מבצע
   3,580 ₪
   מחיר רגיל
   3,580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LEXIA
   LOVA YATAK LEXIA MATTRESS (7400291598510)
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,010 ₪
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LIFE PEDIC
   LOVA YATAK LIFE PEDIC MATTRESS (7400291500206)
   מחיר רגיל
   1,770 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,770 ₪
   מחיר רגיל
   1,770 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן LUXEMBOURG
   LOVA YATAK LUXEMBOURG MATTRESS (7400275738798)
   מחיר רגיל
   1,810 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,810 ₪
   מחיר רגיל
   1,810 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן STRESS LOW
   LOVA YATAK STRESS LOW MATTRESS (7400242184366)
   מחיר רגיל
   3,650 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,650 ₪
   מחיר רגיל
   3,650 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן NEW THERAPY COIL
   LOVA YATAK NEW THERAPY COIL MATTRESS (7400241954990)
   מחיר רגיל
   1,660 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,660 ₪
   מחיר רגיל
   1,660 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן VISCO PRIME
   LOVA YATAK VISCO PRIME MATTRESS (7400236417198)
   מחיר רגיל
   3,880 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 3,880 ₪
   מחיר רגיל
   3,880 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR GREY 8100
   LOVA YATAK YOUNG STAR GREY MATTRESS (7400234811566)
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מזרן YOUNG STAR DARK BLUE 8112
   LOVA YATAK YOUNG STAR DARK BLUE MATTRESS (7400234746030)
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,470 ₪
   מחיר רגיל
   1,470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out