• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: שידות צד‬

  23 מוצרים
  • שידת צד שמאל דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר מבצע
   670 ₪
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם LARINA
   LARINA NIGHTSTAND (7400294744238)
   מחיר רגיל
   910 ₪
   מחיר מבצע
   910 ₪
   מחיר רגיל
   910 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד - ימין דגם LIKYA
   LIKYA NIGHTSTAND RIGHT (7400288911534)
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר מבצע
   780 ₪
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד - שמאל דגם LIKYA
   LIKYA NIGHTSTAND LEFT (7400288813230)
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר מבצע
   780 ₪
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם MATILDA
   MATILDA NIGHTSTAND (7400271708334)
   מחיר רגיל
   990 ₪
   מחיר מבצע
   990 ₪
   מחיר רגיל
   990 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד ימין דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר מבצע
   670 ₪
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם PIERO
   מחיר רגיל
   490 ₪
   מחיר מבצע
   490 ₪
   מחיר רגיל
   490 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם ARORA
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר מבצע
   720 ₪
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם NOVA
   NOVA NIGHTSTAND (7410719785134)
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר מבצע
   670 ₪
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת 2 מגירות דגם BRITA
   BRITA NIGHTSTAND WITH TWO DRAWERS (7410719031470)
   מחיר רגיל
   1,040 ₪
   מחיר מבצע
   1,040 ₪
   מחיר רגיל
   1,040 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד - רגל גבוהה דגם BRITA
   BRITA NIGHTSTAND WITH HIGH LEG (7410718998702)
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר מבצע
   1,080 ₪
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם DIAMOND PURE
   DIAMOND PURE NIGHTSTAND (7410717851822)
   מחיר רגיל
   1,290 ₪
   מחיר מבצע
   1,290 ₪
   מחיר רגיל
   1,290 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם CARBON
   CARBON NIGHTSTAND (7410715787438)
   מחיר רגיל
   1,580 ₪
   מחיר מבצע
   1,580 ₪
   מחיר רגיל
   1,580 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד - רגל עץ דגם LORENTA
   מחיר רגיל
   1,190 ₪
   מחיר מבצע
   1,190 ₪
   מחיר רגיל
   1,190 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם VENERA
   VENERA NIGHTSTAND (7410712576174)
   מחיר רגיל
   1,120 ₪
   מחיר מבצע
   1,120 ₪
   מחיר רגיל
   1,120 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם RAVENNA
   RAVENNA NIGHTSTAND (7400337440942)
   מחיר רגיל
   570 ₪
   מחיר מבצע
   570 ₪
   מחיר רגיל
   570 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם CLARA
   CLARA NIGHTSTAND (7400323055790)
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר מבצע
   720 ₪
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם DIAMOND
   DIAMOND NIGHTSTAND (7400315879598)
   מחיר רגיל
   1,290 ₪
   מחיר מבצע
   1,290 ₪
   מחיר רגיל
   1,290 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם GOLD
   GOLD NIGHTSTAND (7400304935086)
   מחיר רגיל
   1,040 ₪
   מחיר מבצע
   1,040 ₪
   מחיר רגיל
   1,040 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם HECTOR
   HECTOR NIGHTSTAND (7400299233454)
   מחיר רגיל
   800 ₪
   מחיר מבצע
   800 ₪
   מחיר רגיל
   800 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם MAYER
   MAYER NIGHTSTAND (7400267481262)
   מחיר רגיל
   560 ₪
   מחיר מבצע
   560 ₪
   מחיר רגיל
   560 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם RIENA
   RIENA NIGHTSTAND (7400247656622)
   מחיר רגיל
   1,440 ₪
   מחיר מבצע
   1,440 ₪
   מחיר רגיל
   1,440 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת צד דגם VALENTIN
   VALENTIN NIGHTSTAND (7400239530158)
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר מבצע
   1,380 ₪
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out