• phone 077-8040018
 • המוצרים שלנו: שידות טלויזיה

  87 מוצרים
  • שידת טלוֹויזיה דגם DIAMOND 240
   DIAMOND TV UNIT BOTTOM מודול (7400314306734)
   מחיר רגיל
   3,820 ₪
   מחיר מבצע
   3,820 ₪
   מחיר רגיל
   3,820 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה עם רגליים דגם GOLD
   GOLD TV UNIT LEGGED BOTTOM MODULE (7400304181422)
   מחיר רגיל
   3,730 ₪
   מחיר מבצע
   3,730 ₪
   מחיר רגיל
   3,730 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם DIAMOND 210 CM
   DIAMOND TV UNIT BOTTOM MODULE 210 CM (7400314470574)
   מחיר רגיל
   3,170 ₪
   מחיר מבצע
   3,170 ₪
   מחיר רגיל
   3,170 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם BRITA 210
   BRITA TV UNIT BOTTOM MODULE 210 (7410720964782)
   מחיר רגיל
   3,160 ₪
   מחיר מבצע
   3,160 ₪
   מחיר רגיל
   3,160 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם CARBON TV 210
   שידת טלויזיה דגם CARBON TV 210 (7410716442798)
   מחיר רגיל
   3,070 ₪
   מחיר מבצע
   3,070 ₪
   מחיר רגיל
   3,070 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם RIENA
   RIENA TV UNIT MODULE (7400246935726)
   מחיר רגיל
   2,720 ₪
   מחיר מבצע
   2,720 ₪
   מחיר רגיל
   2,720 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם CARBON TV 160
   שידת טלויזיה דגם CARBON TV 160 (7410716475566)
   מחיר רגיל
   2,710 ₪
   מחיר מבצע
   2,710 ₪
   מחיר רגיל
   2,710 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם BRITA 180
   BRITA TV UNIT BOTTOM MODULE 180 (7410720899246)
   מחיר רגיל
   2,690 ₪
   מחיר מבצע
   2,690 ₪
   מחיר רגיל
   2,690 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LOUISA AIR
   מחיר רגיל
   2,560 ₪
   מחיר מבצע
   2,560 ₪
   מחיר רגיל
   2,560 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם MATILDA
   MATILDA TV UNIT BOTTOM MODULE (7400270004398)
   מחיר רגיל
   2,540 ₪
   מחיר מבצע
   2,540 ₪
   מחיר רגיל
   2,540 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם RAVENNA
   RAVENNA TV UNIT BOTTOM (7400250605742)
   מחיר רגיל
   2,440 ₪
   מחיר מבצע
   2,440 ₪
   מחיר רגיל
   2,440 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף צד תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON
   מדף צד תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON (7410716770478)
   מחיר רגיל
   2,370 ₪
   מחיר מבצע
   2,370 ₪
   מחיר רגיל
   2,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם VENERA 260
   VENERA TV UNIT BOTTOM MODULE-260 (7410713067694)
   מחיר רגיל
   2,370 ₪
   מחיר מבצע
   2,370 ₪
   מחיר רגיל
   2,370 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם VENERA 215
   VENERA TV UNIT BOTTOM MODULE-215 (7410713034926)
   מחיר רגיל
   2,200 ₪
   מחיר מבצע
   2,200 ₪
   מחיר רגיל
   2,200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LIKYA 180
   LIKYA TV UNIT BOTTOM MODULE 180 (7400286650542)
   מחיר רגיל
   2,160 ₪
   מחיר מבצע
   2,160 ₪
   מחיר רגיל
   2,160 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LORENTA 180 CM
   LORENTA TV UNIT BOTTOM MODULE 180 CM (7410714509486)
   מחיר רגיל
   2,140 ₪
   מחיר מבצע
   2,140 ₪
   מחיר רגיל
   2,140 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם HECTOR
   HECTOR TV UNIT BOTTOM MODULE (7400298119342)
   מחיר רגיל
   2,110 ₪
   מחיר מבצע
   2,110 ₪
   מחיר רגיל
   2,110 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה עם 2 מגירות דגם BRITA 90
   BRITA TV UNIT BOTTOM MODULE 90 DOUBLE DRAWER (7410721030318)
   מחיר רגיל
   2,060 ₪
   מחיר מבצע
   2,060 ₪
   מחיר רגיל
   2,060 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם CARBON TV 90
   שידת טלויזיה דגם CARBON TV 90 (7410716508334)
   מחיר רגיל
   1,900 ₪
   מחיר מבצע
   1,900 ₪
   מחיר רגיל
   1,900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול רחב תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON
   מודול רחב תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON (7410716672174)
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר מבצע
   1,850 ₪
   מחיר רגיל
   1,850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LARINA
   LARINA TV UNIT BOTTOM מודול (7400293433518)
   מחיר רגיל
   1,830 ₪
   מחיר מבצע
   החל מ- 1,830 ₪
   מחיר רגיל
   1,830 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LORENTA 150 CM
   LORENTA TV UNIT BOTTOM MODULE 150 CM (7410715459758)
   מחיר רגיל
   1,800 ₪
   מחיר מבצע
   1,800 ₪
   מחיר רגיל
   1,800 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם BRITA 90
   BRITA TV UNIT BOTTOM MODULE 90 (7410720997550)
   מחיר רגיל
   1,790 ₪
   מחיר מבצע
   1,790 ₪
   מחיר רגיל
   1,790 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם MATILDA
   MATILDA TV UNIT TOP MODULE (7400269840558)
   מחיר רגיל
   1,750 ₪
   מחיר מבצע
   1,750 ₪
   מחיר רגיל
   1,750 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם ARORA - 210
   מחיר רגיל
   1,700 ₪
   מחיר מבצע
   1,700 ₪
   מחיר רגיל
   1,700 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלתות דגם LORENTA
   LORENTA TV UNIT TOP SIDE MODULE (7410717229230)
   מחיר רגיל
   1,670 ₪
   מחיר מבצע
   1,670 ₪
   מחיר רגיל
   1,670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LIKYA 140
   LIKYA TV UNIT BOTTOM MODULE 140 (7400286748846)
   מחיר רגיל
   1,670 ₪
   מחיר מבצע
   1,670 ₪
   מחיר רגיל
   1,670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם CLARA TV
   CLARA TV UNIT BOTTOM MODULE (7400322269358)
   מחיר רגיל
   1,600 ₪
   מחיר מבצע
   1,600 ₪
   מחיר רגיל
   1,600 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם NOVA 210
   NOVA TV UNIT BOTTOM MODULE 210 CM (7410720145582)
   מחיר רגיל
   1,550 ₪
   מחיר מבצע
   1,550 ₪
   מחיר רגיל
   1,550 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם ARORA - 160
   מחיר רגיל
   1,520 ₪
   מחיר מבצע
   1,520 ₪
   מחיר רגיל
   1,520 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם MATILDA
   MATILDA TV UNIT TOP SHELF (7400269742254)
   מחיר רגיל
   1,510 ₪
   מחיר מבצע
   1,510 ₪
   מחיר רגיל
   1,510 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם NICOLE - 240
   מחיר רגיל
   1,500 ₪
   מחיר מבצע
   1,500 ₪
   מחיר רגיל
   1,500 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת זכוכית דגם BRITA
   BRITA TV UNIT TOP MODULE WITH GLASS CAP (7410721063086)
   מחיר רגיל
   1,480 ₪
   מחיר מבצע
   1,480 ₪
   מחיר רגיל
   1,480 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם LORENTA 91 CM
   LORENTA TV UNIT BOTTOM MODULE 91 CM (7410715492526)
   מחיר רגיל
   1,420 ₪
   מחיר מבצע
   1,420 ₪
   מחיר רגיל
   1,420 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA TV (7410713165998)
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר מבצע
   1,380 ₪
   מחיר רגיל
   1,380 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON (7410716639406)
   מחיר רגיל
   1,330 ₪
   מחיר מבצע
   1,330 ₪
   מחיר רגיל
   1,330 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם CARBON
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם CARBON (7410716541102)
   מחיר רגיל
   1,310 ₪
   מחיר מבצע
   1,310 ₪
   מחיר רגיל
   1,310 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LORENTA
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LORENTA (7410714640558)
   מחיר רגיל
   1,280 ₪
   מחיר מבצע
   1,280 ₪
   מחיר רגיל
   1,280 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלתות דגם VENERA LARGE
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלתות דגם VENERA LARGE (7410713297070)
   מחיר רגיל
   1,240 ₪
   מחיר מבצע
   1,240 ₪
   מחיר רגיל
   1,240 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם NOVA 160
   NOVA TV UNIT BOTTOM MODULE 160 CM (7410720112814)
   מחיר רגיל
   1,220 ₪
   מחיר מבצע
   1,220 ₪
   מחיר רגיל
   1,220 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם NICOLE - 180
   מחיר רגיל
   1,200 ₪
   מחיר מבצע
   1,200 ₪
   מחיר רגיל
   1,200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם DIAMOND
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם DIAMOND (7410709659822)
   מחיר רגיל
   1,200 ₪
   מחיר מבצע
   1,200 ₪
   מחיר רגיל
   1,200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול רחב תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם BRITA
   BRITA TV UNIT WIDE TOP MODULE (7410721357998)
   מחיר רגיל
   1,190 ₪
   מחיר מבצע
   1,190 ₪
   מחיר רגיל
   1,190 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם BRITA
   BRITA TV UNIT TOP HORIZONTAL MODULE (7410721292462)
   מחיר רגיל
   1,180 ₪
   מחיר מבצע
   1,180 ₪
   מחיר רגיל
   1,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LORENTA
   LORENTA TV UNIT GLASS TOP MODULE HORIZONTAL (7410717261998)
   מחיר רגיל
   1,180 ₪
   מחיר מבצע
   1,180 ₪
   מחיר רגיל
   1,180 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA 60
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA 60 (7410713198766)
   מחיר רגיל
   1,150 ₪
   מחיר מבצע
   1,150 ₪
   מחיר רגיל
   1,150 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם דלתות זכוכית - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   1,140 ₪
   מחיר מבצע
   1,140 ₪
   מחיר רגיל
   1,140 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה עם זכוכית דגם BRITA
   BRITA TV UNIT TOP SHELF WITH GLASS MODULE (7410721226926)
   מחיר רגיל
   1,130 ₪
   מחיר מבצע
   1,130 ₪
   מחיר רגיל
   1,130 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם RAVENNA
   RAVENNA TV UNIT TOP (7400250409134)
   מחיר רגיל
   1,130 ₪
   מחיר מבצע
   1,130 ₪
   מחיר רגיל
   1,130 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LARINA
   LARINA TV UNIT TOP MODULE (7400293236910)
   מחיר רגיל
   1,110 ₪
   מחיר מבצע
   1,110 ₪
   מחיר רגיל
   1,110 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם PIERO - 180
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר מבצע
   1,080 ₪
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם BRITA
   BRITA TV UNIT TOP MODULE WITH CAP (7410721095854)
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר מבצע
   1,080 ₪
   מחיר רגיל
   1,080 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CLARA
   CLARA TV UNIT TOP MODUE (7400322203822)
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר מבצע
   1,010 ₪
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LIKYA 180
   LIKYA TV UNIT TOP MODULE 180 (7400286585006)
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר מבצע
   1,010 ₪
   מחיר רגיל
   1,010 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם PIERO - 140
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר מבצע
   1,000 ₪
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול רחב תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר מבצע
   1,000 ₪
   מחיר רגיל
   1,000 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם LORENTA
   LORENTA TV UNIT TOP MODULE WITH CAP (7410714673326)
   מחיר רגיל
   960 ₪
   מחיר מבצע
   960 ₪
   מחיר רגיל
   960 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול צר תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר מבצע
   920 ₪
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם ARORA - 90
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר מבצע
   920 ₪
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • ספריה מעל השידת טלוויזיה דגם NOVA
   NOVA TV UNIT TOP MODULE BOOKCASE (7410720243886)
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר מבצע
   920 ₪
   מחיר רגיל
   920 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LIKYA 140
   LIKYA TV UNIT TOP MODULE 140 (7400286617774)
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר מבצע
   900 ₪
   מחיר רגיל
   900 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON
   מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם CARBON (7410716737710)
   מחיר רגיל
   880 ₪
   מחיר מבצע
   880 ₪
   מחיר רגיל
   880 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם NOVA 160
   NOVA TV UNIT TOP MODULE 160 CM (7410720211118)
   מחיר רגיל
   850 ₪
   מחיר מבצע
   850 ₪
   מחיר רגיל
   850 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם NOVA 90
   NOVA TV UNIT BOTTOM MODULE 90 CM (7410720047278)
   מחיר רגיל
   810 ₪
   מחיר מבצע
   810 ₪
   מחיר רגיל
   810 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם HECTOR
   HECTOR TV UNIT TOP MODULE WITH DOORS (7400298053806)
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר מבצע
   780 ₪
   מחיר רגיל
   780 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם דלת יחידה - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   750 ₪
   מחיר מבצע
   750 ₪
   מחיר רגיל
   750 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם שתי דלתות - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   750 ₪
   מחיר מבצע
   750 ₪
   מחיר רגיל
   750 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA 60
   מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA 60 (7410713329838)
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר מבצע
   730 ₪
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה צד ימין דגם LARINA
   LARINA TV UNIT TOP MODULE RIGHT (7400293171374)
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר מבצע
   730 ₪
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה צד שמאל דגם LARINA
   LARINA TV UNIT TOP MODULE LEFT (7400293138606)
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר מבצע
   730 ₪
   מחיר רגיל
   730 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול רחב תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם LOUISA AIR
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר מבצע
   720 ₪
   מחיר רגיל
   720 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול מדף - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר מבצע
   670 ₪
   מחיר רגיל
   670 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם BRITA
   BRITA TV UNIT TOP SHELF MODULE (7410721194158)
   מחיר רגיל
   640 ₪
   מחיר מבצע
   640 ₪
   מחיר רגיל
   640 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • שידת טלוֹויזיה דגם PIERO - 90
   מחיר רגיל
   600 ₪
   מחיר מבצע
   600 ₪
   מחיר רגיל
   600 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה ללא דלת דגם LORENTA
   LORENTA TV UNIT TOP MODULE (7410714542254)
   מחיר רגיל
   590 ₪
   מחיר מבצע
   590 ₪
   מחיר רגיל
   590 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם דלת תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם NICOLE
   מחיר רגיל
   520 ₪
   מחיר מבצע
   520 ₪
   מחיר רגיל
   520 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה עם דלת דגם NOVA
   NOVA TV UNIT TOP MODULE WITH CAP (7410720309422)
   מחיר רגיל
   490 ₪
   מחיר מבצע
   490 ₪
   מחיר רגיל
   490 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם NOVA 90
   NOVA TV UNIT TOP MODULE 90 CM (7410720178350)
   מחיר רגיל
   470 ₪
   מחיר מבצע
   470 ₪
   מחיר רגיל
   470 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   450 ₪
   מחיר מבצע
   450 ₪
   מחיר רגיל
   450 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם GOLD
   GOLD TV UNIT TOP SHELF MODULE (7400303919278)
   מחיר רגיל
   410 ₪
   מחיר מבצע
   410 ₪
   מחיר רגיל
   410 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA
   מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם VENERA (7410713100462)
   מחיר רגיל
   400 ₪
   מחיר מבצע
   400 ₪
   מחיר רגיל
   400 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מדף תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם HECTOR
   HECTOR TV UNIT SHELF TOP MODULE (7400297955502)
   מחיר רגיל
   400 ₪
   מחיר מבצע
   400 ₪
   מחיר רגיל
   400 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל השידת טלוויזיה דגם NOVA
   NOVA TV UNIT TOP MODULE (7410720374958)
   מחיר רגיל
   390 ₪
   מחיר מבצע
   390 ₪
   מחיר רגיל
   390 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם מדף זכוכית - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם ARORA
   מחיר רגיל
   380 ₪
   מחיר מבצע
   380 ₪
   מחיר רגיל
   380 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול עם דלת תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם PIERO
   מחיר רגיל
   310 ₪
   מחיר מבצע
   310 ₪
   מחיר רגיל
   310 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם PIERO
   מחיר רגיל
   270 ₪
   מחיר מבצע
   270 ₪
   מחיר רגיל
   270 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  • מודול מדף - תלוי מעל שידת טלוויזיה דגם PIERO
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר מבצע
   200 ₪
   מחיר רגיל
   200 ₪
   מחיר ליחידה
   לכל 
   אזל
  Sale

  Unavailable

  Sold Out